Projekt 9.C

Se žáky 9.B a C se věnujeme projektové výuce. Žáci si připravují pod mým dohledem prezentace vztahující se k učivu, které následně přednáší a obhajují před svými spolužáky. Žáci budou:

- vyhledávat a správně analyzovat nejen geografické informace

- spolupracovat se spolužáky

- sebehodnotit svoji práci

- ústně prezentovat výsledky své práce

Výstupy z projektu budete nacházet právě zde.